Gameonderzoek

Game-gerelateerde video wordt alsmaar populairder door platforms zoals YouTube en Twitch. De totale waarde van gaming video content wordt geschat op ca. $3,8 miljard wereldwijd. Doordat het voor iedereen ook steeds makkelijker wordt om zelf video te maken, wordt het aanbod ook steeds groter. Naar aanleiding hiervan wordt er een onderzoek gedaan over het kijkgedrag van game-gerelateerde video in Nederland bij mannen tussen de 18 en 35 jaar. Er is voor deze doelgroep gekozen omdat deze mannen voor veel adverteerders commercieel interessant zijn als het gaat om gaming. De resultaten van het onderzoek moeten meer inzicht geven in o.a. de motieven van de doelgroep en hoe vaak verschillende soorten game-gerelateerde video worden bekeken. De uitkomst van dit onderzoek wordt in de eerste helft van juni dit jaar bekend gemaakt.

We zouden het zeer op prijs stellen als je mee wilt doen aan dit onderzoek. Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten en kan tot en met 3 mei 2016. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête:

http://thesistools.com/gamevideo