Gaming in het onderwijs

 

Hieronder staat de ‘oude’ cursus Gameskool. Deze module is niet meer te koop. Je kan het lesmateriaal wel gratis bekijken op www.gameskool.org , zonder begeleiding.

Deze cursus is niet beschikbaar:

Gameskool heeft een speciale game cursus voor mensen die in het onderwijs werken of met jongeren werken: Gaming in het onderwijs

Na deze cursus kan je als docent zelf games programmeren met je leerlingen of studenten maar je bent ook in staat om zelf een educatieve of serious game te ontwerpen en bouwen.  De opleiding bestaat uit een aantal modules:

 1. Gamemaker Studio 2
 2. Gamedesign
 3. Gamesounds produceren
 4. Game art en animaties
 5. Educatieve games gebruiken en ontwerpen (o.a. game didactiek)
 6. Werken in de gameindustrie en verder studeren bij gameopleidingen
 7. Certificaat
toepassen van gaming in onderwijs
gameles in de klas

 

 

 

 

 

 

Toepassingen:

 • Gebruik van bestaande games en simulaties binnen het curriculum (kan vrijwel alle vakken)
 • Jongeren leren programmeren
 • Projectonderwijs (samen een game ontwerpen, bouwen, testen en opleveren)
 • Multidisciplinair onderwijs
 • Als onderdeel van beeldende vorming (BEVO)
 • Zinvolle tijdsbesteding buiten het onderwijs, ook voor speciale doelgroepen
 • Op alle niveaus vanaf een leeftijd 8 jaar (tot en met toepassingen op universitair niveau).


Biologie profielwerkstuk VWO leerling in Gamemaker

Gebruikte software:

In de lerarenopleiding leer je Gamemaker Studio 2 grondig, verder leer je te werken met tekensoftware, audio en midisoftware (geluiden opnemen en produceren). Andere game engines zoals Unity en de Unreal engine worden kort bekeken. De software waar we mee werken is gratis en ook gratis te gebruiken in het onderwijs. Indien gewenst mag met eigen programma’s gewerkt (zoals bijvoorbeeld Photoshop of Blender3d) om onderdelen van het programma te voltooien. Door het volgen van deze cursus zal je computervaardigheid toenemen, het is dus ook een goede ICT nascholing.

Werkwijze:

Je kan je elk moment aanmelden voor de opleiding. De lessen staan allemaal online en je hebt 1 jaar de tijd om die voltooien. Bij een wekelijkse inzet van een paar uur zal de cursus in de regel in een maand of 3 tot 6 voltooid kunnen worden afhankelijk van computervaardigheid snelheid van werken en voorkennis. Indien er genoeg interesse is zullen we een paar maal per jaar bijeenkomsten organiseren ergens in Nederland. Deze bijeenkomsten zijn niet verplicht maar zijn ondersteunend voor wie dat graag wil.


  Gameskool docenten in actie op het primair onderwijs

Aanmelden?

Ga naar Gameskool.org om je aan te melden. Maak eerst een account aan, log daarmee in en doorloop vervolgens de betaalschermen. De kosten voor de cursus bedragen 399,- Euro. Na aanmelden krijg je een factuur toegemaild. Indien je je cursus verrekend krijgt door je werkgever en je hebt een factuur vooraf nodig om de rekening door je werkgever te laten betalen, neem dan contact met ons op. Of natuurlijk ook voor andere vragen of opmerkingen.


Masterclass Games maken Windesheim lerarenopleiding

Gedetailleerde inhoud van de opleiding

Games zelf kunnen bouwen:
1. gamedevelopment tool: gamemaker studio
2. bewegen en botsen in een game
3. point en click games
4. shooters
5. platformers
6. debuggen en programmeren in code
7. simulaties en role playing games
8. Eigen game (examen) (elk onderdeel wordt afgesloten met een toets en/of huiswerk waarbij zelf een eigen gemaakte game ingeleverd moet worden)

onderdeel gamedesign:
1. gamegenres en gamegeschiedenis
2. Prototyping
3. game engines
4. games testen en beoordelen
5. games en storytelling
6. eigen ontwerp inleveren en examen (elk onderdeel wordt afgesloten met een toets en/of huiswerk waarbij zelf een eigen gemaakte gameontwerp ingeleverd moet worden)

Onderdeel: gamesounds:
1. Midi en Audio
2. Zelf een sound produceren (elk onderdeel wordt afgesloten met een toets en/of huiswerk waarbij zelf een eigen gemaakte gamesound ingeleverd moet worden)

Onderdeel: graphics en animaties
1. zelf een sprite tekenen
2. stijlen
3. animeren (elk onderdeel wordt afgesloten met een toets en/of huiswerk waarbij zelf een eigen gemaakte game ingeleverd moet worden)

onderdeel: serious games en didactiek
1. toepassen van bestaande games en simulaties
2. ontwerpen van eigen serious games
3. games gebruiken om een leerdoel te bereiken
4. gameprojecten van jongeren begeleiden
5. onderwijsvernieuwing en gaming
6. discussie (online)
(elk onderdeel wordt afgesloten met een toets en/of huiswerk waarbij zelf een eigen gemaakte game ingeleverd moet worden)

Extra:
Deelnemers aan de lerarenopleiding kunnen ook gratis deelnemen aan de cursus programmeren in BASIC of Javascript en de cursus Scrum (inleiding).

gamende jongeren
gamende jongeren

 

 

 

 

 

 

Deelnemers kunnen altijd online contact opnemen met een Gameskool docent om uitleg te vragen bij een onderdeel. Het online systeem houdt bij waar je gebleven bent in de cursus. Je kan altijd een tijdje stoppen en dan weer verder met het materiaal. In de cursus Gaming in het onderwijs leert de deelnemer onder andere: betere computervaardigheid, de gamewereld en gametaal van jongeren, programmeren (ja iedereen kan dat leren!) , kunstzinnige vaardigheden zoals sprites tekenen, animeren en sounds componeren, inzetten van games als didactisch middel  en ontwerpen en bouwen van educatieve games (serious games)

Aanmelden en inloggen: http://www.gameskool.org/course/view.php?id=61
Prijs voor deze cursus: 399,- euro (incl. 21% BTW)

Game workshop met studenten
Game workshop met WO studenten

 

 

 

 

 

 

(deze cursus vervangt de oudere Gamescool Lerarenopleiding die sinds 2007 werd gegeven op www.gamescool.nl. De cursus is gevalideerd en opgenomen in het lerarenregister)